Jedním z mála pozitiv vstupu České republiky do Evropské unie je například nutnost rychlého postupu vpřed zejména v oblasti ekologické. Došlo díky tomu k rychlému budování zejména odsiřovacích jednotek továrních komínů a instalací lapačů popílku. Došlo ke změnám v přístupu ke znečištění automobilovými výfukovými plyny. To ale nepřineslo v podstatě vůbec žádný efekt, protože nárůst automobilové dopravy hravě doplnil snížené emise a dokonce přidal ještě nemalé množství dalších, takže jsme na tom ještě hůře, než před převratem.

Politika nakládání s odpady

Skládky staré se uzavřely, vznikly nové, zabezpečené a monitorované, nastala doba třídění odpadů. Na druhou stranu narostl mnohonásobně objem odpadu jako takového. Vybudovaly se čističky odpadních vod, kanalizace je dne již téměř v každé obci, továrny již nevypouští libovolně odpadní vody do našich menších i větších toků.

Evropská unie
5 (100%)1